Home

Hoe zou de financiële sector ervoor staan als wij het gedrag vertoonden, dat wij verwoorden in onze eigen jaarverslagen? Wat zou er dan gebeurd zijn met SNS-Reaal, ING, Fortis, ABN-AMRO, Lehman Brothers? Hoe zou het zijn als wij boven tafel kregen waarom wij collectief die blinde vlek voor risico’s hadden? Wat zou er gebeuren als we wel luisterden naar de Brooksley Borns? Wat als wij het succesvolle voorbeeld volgden van Audur Capital en winst zijn troon ging delen met andere bepalende factoren?

WHAT IF… WE STARTED A NEW RISK CULTURE?

What if... Ervaringen uit het verleden ons behoeden voor fouten in de toekomst

11 december 2014
Lees meer >>>

What if... Levensverzekeraars leren van het V&D-debacle

02 februari 2016
Lees meer >>>

What if... Banken het voorbeeld volgen van Svenska Handelsbanken

21 april 2015
Lees meer >>>
Blog
Kies rubriek
  • Alle
  • actueel
  • kijk/lees-tips
  • Risk & Governance
What if...

Ervaringen uit het verleden ons behoeden voor fouten in de toekomst

Boom Bust Boom Een uitstekende documentaire over het ontstaan van een financiële crisis. Gemaakt door Theo Kocken, professor risk management aan de VU en Terry Jones (ja die van Monthy Pyhton). Misschien denk je, dat is een korte documentaire. We hebben die van 2008 en ... Lees meer >>>

What if...

Levensverzekeraars leren van het V&D-debacle

Levensverzekeraars en V&D: what’s the difference? Het kan je niet ontgaan zijn: het faillissement van V&D. Aan ruim 125 jaar warenhuishistorie komt een einde. De ondergang van V&D is vooral toegeschreven  aan de combinatie van een kredietcrisis, het online winkelen en het sprinkhanengedrag van private ... Lees meer >>>

What if...

Banken het voorbeeld volgen van Svenska Handelsbanken

Svenska Handelsbanken doet het zonder bonus Een Zweedse bank die geen bonussen uitkeert, succesvol is en heel gek: de focus is op de klant en niet op omzet, winst of langetermijndoelen die de klant niet verder helpen. En om het nog maar eens te benadrukken ... Lees meer >>>

What if...

de beste finance professionals het reddingsplan voor hypotheekklanten in nood maken? Maandag de oplossing graag!

Hoe kan het dat we het snel groeiende probleem van hypotheekklanten met betalingsachterstand nog steeds niet getackeld hebben in Nederland? Waar is het reddingsplan van de hypotheekanbieders, nu zoveel hypotheekklanten in nood zijn? Beelden van Wouter Bos en een weekend keihard werken schieten uit de ... Lees meer >>>

What if...

we als banken niet meededen aan de rat race to the bottom?

ING heeft een hele wonderlijke manier gevonden om het klantvertrouwen te herstellen. In tijden van opduikende Big Brothers landt hun aankondiging om klantgegevens te gaan koppelen aan adverteerders voor betere klantbediening natuurlijk bar slecht. De communicatie miste de zorgvuldigheid die dit onderwerp hoort te omgeven ... Lees meer >>>

What if...

de City langer van memorie zou zijn?

De nieuwe Europese bonus-cap regels zijn nog geen twee maanden oud, of Europa’s grootste bank HSBC lapt de opgelegde bonusbeperkingen al aan haar laars. Wat zegt ons dat? De cultuur in de City is nog steeds niet veranderd. Als wij als financiële sector hebben gezien ... Lees meer >>>

What if...

wij iets konden leren van het Lodewijk-de-Waal-experiment?

Lodewijk de Waal: Don Quichot van de Zuidas In mei dit jaar eindigde de zittingstermijn van Lodewijk de Waal als overheidscommissaris in de beloningscommissie van ING. Hij stelde zich niet herkiesbaar. Dat was het einde van een bewogen periode. De verwachting was hooggespannen bij zijn ... Lees meer >>>

What if...

wij wél hadden geluisterd naar Brooksley Born?

Brooksley Born signaleerde al vroeg het gevaar van de ‘dark market’, ondoorzichtige derivatenhandel die buiten de beurs om plaatsvond in de VS. Zij was in 1996 aangesteld als voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission, de overheidorganisatie met supervisie over de futures en commodity options ... Lees meer >>>

What if...

Solvency II en Basel III echt bijdroegen aan financiële stabiliteit?

Dragen de nieuwe solvabiliteitsregels als Solvency II en Basel II echt bij aan financiële stabiliteit? Nee, niet zonder meer. Het zijn goede sets solvabiliteitsregels en principes op papier. En papier is in onze branche helaas te geduldig. Neem het jaarverslag van Lehman Brothers 2007: het ... Lees meer >>>

What if...

Wij zouden leren van successen als Audur Capital?

‘We reject the view that you have to choose between economic profit and social good. You should choose both. Not only can you, you should do that.’ Zegt Halla Tomasdottir, topvrouw van Audur Capital, de enige bank in IJsland die zijn winst in het crisisjaar ... Lees meer >>>

What if...

WIJ HET BANKIEREN WÉL OVER KUNNEN LATEN AAN BANKIERS?

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA, zegt in de interessante Tegenlicht-uitzending dat ‘bankieren eigenlijk te belangrijk is om aan bankiers over te laten’. ‘Wij moeten niet vergeten dat er gekeken moet worden naar wat banken aan het doen zijn.’ Een reactie op de ... Lees meer >>>

What if... Ervaringen uit het verleden ons behoeden voor fouten in de toekomst

11 december 2014
Lees meer >>>

What if... Levensverzekeraars leren van het V&D-debacle

02 februari 2016
Lees meer >>>

What if... Banken het voorbeeld volgen van Svenska Handelsbanken

21 april 2015
Lees meer >>>
Amba Zeggen

Over Amba

Drs. Amba Zeggen AAG zet zich in om haar branche te bewegen tot een nieuwe risicocultuur. Haar brede werkervaring strekt van commerciële financiële marktpartijen tot en met De Nederlandse Bank. Zij ondersteunt onder andere verzekeraars bij de implementatie van Solvency II. Daarnaast geeft zij als UvA-docent aan de Amsterdam Business School colleges in het Executive Programme Actuarial Science. Zij behandelt de toepassing van Solvency II, de rol van een goed Governance systeem en invloed van de risicocultuur op de continuïteit van een onderneming. Zij stimuleert studenten met een eigen, kritische blik naar deze ontwikkelingen te kijken.

In haar visie is een gezonde risicocultuur de sleutel tot een stabiele financiële sector. De onderliggende diepgewortelde overtuigingen, die steeds weer leiden tot ‘business as usual’, moeten worden ontrafeld. Alleen zo is er een kans voor nieuw gedrag en komt de financiële sector eindelijk tot business as UNusual.

Amba Zeggen | LinkedIn | Twitter

Risk & Governance

Over Risk & Governance

Risk & Governance is opgericht om risicocultuurvernieuwing te starten vanuit het hart van de financiële sector zelf.

Risk & Governance stimuleert de sector tot cultuurvernieuwing met inspirerende speeches, onderzoekt, ontwikkelt en implementeert een nieuwe risicocultuur en ondersteunt organisaties bij de implementatie van Solvency II.

WHAT IF… we started a new risk culture?

 

Hoe?

Door de overtuigingen achter het gangbare gedrag zichtbaar te maken, te wegen en te veranderen. Een nieuwe risicocultuur starten vraagt om het nieuwe leiderschap en de organisatie van een gezond intern tegenwicht. Het vraagt om de actie, die volgt op goede voornemens en het eist dat winst zijn troon gaat delen met de nieuwe bepalende factoren.

Waarom?

De status quo van gangbaar gedrag in de financiële sector is na de financiële crisis nog maar weinig veranderd. De overtuigingen omtrent goed en effectief leiderschap zijn – tegen alle kritiek in, feitelijk nog steeds hetzelfde. Nieuwe regelgeving, reddingen via noodfondsen, noch het afleggen van een eed maken blijvend indruk op de heersende cultuur. Het wordt tijd om oude gedragspatronen te doorbreken.

Waarom risicocultuur?

De core business van de financiële sector draait om risico. Of het nu gaat om het verkopen van risico, het beschermen ertegen, het verhuren, het afdekken, het opknippen of het nemen ervan. Precies hier ging het mis: te hoge risico’s werden de norm, alarmfases werden genegeerd. Om een robuuste, gezonde financiële sector te realiseren, zijn risicobeoordeling en risicomanagement cruciaal. De risicocultuur is bepalend voor de wijze waarop dit gebeurt. Het is dus van belang de risicocultuur te duiden, te ontrafelen en te vernieuwen. Dat doet Risk & Governance met inhoudelijke inside kennis van ‘the business’ en combineert dat met uitgebreide kennis en ervaring met vernieuwingstrajecten van organisatiecultuur .

Wie?

Eigenaar Drs. Amba Zeggen AAG richtte Risk & Governance in juni 2011 op. Zij geeft persoonlijk leiding aan de diensten, die zij alleen, of met een zorgvuldig samengesteld team uitvoert. Vaste partner voor grote cultuurvernieuwingstrajecten is Drs. Marcella Bremer MscBA. Zij is expert in corporate cultuurverandering en de Nederlandse autoriteit voor de OCAI-methode van Cameron en Quinn.

Methode

Hoe realiseer je vernieuwing van de risicocultuur? Daarvoor bestaat geen eenvoudig recept.
Risk & Governance spitst wetenschappelijke methoden voor algemene cultuurverandering toe op risicocultuur in de financiële sector en werkt met een nieuwe, eigen aanpak.

Risk & Governance gaat met bedrijven vier fasen door voor de vernieuwing van de risicocultuur en stuurt daarbij op cruciale factoren voor succesvolle vernieuwing.

De vier fasen:

1.  Weten wat risicocultuur is en wat een gezonde risicocultuur kenmerkt
2.  Meten waar de organisatie staat en de gewenste risicocultuur formuleren
3. Veranderen naar de gewenste risicocultuur
4. Bestendigen van het nieuwe niveau

De cruciale succesfactoren:

 

chart

Succesfactor 1 Walk the talk

Maak gedragscodes en beloftes niet loos. Koppel hele concrete acties aan de goede principes en voer ze ook uit. Laat zien welke gedragsverandering is gerealiseerd en beloon die. Zo komt er wél beweging in de risicocultuur.

Succesfactor 2 Challenge the assumptions

Autoriteit in corporate culture, MIT Professor Edgar Schein zegt het: The shared basic underlying assumptions are the essence of culture. Dus moeten wij de vraag stellen: Welke gedachte regeert ons onbewust? Die overtuigingen, die achter ons risicogedrag schuilgaan, moeten op tafel komen en open bediscussieerd worden, willen wij in staat zijn onze risicocultuur te vernieuwen.

Succesfactor 3 Use the new numbers

Op de vraag: ‘Is this place built to take anything?’ Is vandaag de gedragscomponent minstens even relevant als de winstcijfers. Naast de euro’s moeten wij ook de Key Governance Indicators meten en rapporteren. Die geven aan óf en in welke mate wij de eigen gedragscodes daadwerkelijk naleven. Een bedrijf dat goed scoort is bestuurbaar. Een bedrijf dat de KGI’s niet bijhoudt vaart blind tussen de waarschuwingsborden. Winst moet zijn troon delen met nieuwe bepalende, harde cijfers voor gedrag en risicocultuur: the new numbers.

Succesfactor 4 Get real feedback

Wie houdt ons scherp als het over risico’s gaat? Wie challenged, wie houdt ons een spiegel voor? En hoe behandelen we diegene? Challenging partners moeten appropriate standing in de organisatie hebben om hun kritiek te kunnen uiten. Op weg naar een nieuwe risicocultuur is het nodig die kostbare onafhankelijke blik zorgvuldig te organiseren.

Succesfactor 5 Lead by example

Tot slot is de daadwerkelijke verandering alleen mogelijk als de top van een organisatie de verandering voorstaat en demonstreert: goed voorbeeld doet goed volgen. Als de top niet het gewenste nieuwe gedrag laat zien, gebeurt er niet wat in de plannen is uitgedacht. Actions speak louder than words, dus ‘Walk the talk’ is zeker voor leiders het krachtigste sturingsinstrument: use it!

Aanbod

Risk & Governance helpt financiële organisaties een nieuwegezonde risicocultuur te starten met drie services:

Inspirerende speeches

Risk & Governance verzorgt inspirerende speeches over risk culture. Hoe belangrijk is het niet, dat de heikele vragen zo gesteld worden, dat mensen ermee vooruit kunnen?

Lees meer >>>

Cultuurvernieuwing krijgt een kans als mensen ervoor durven én willen gaan. ‘We must challenge the basic underlying assumptions’, is het verhaal, dat met pijnlijk rake metaforen wordt gebracht. Ook op de podia en werkvloeren in het bedrijfsleven wil zij professionals aan het denken zetten over een nieuwe manier van zakendoen in de financiële wereld: hoe doe je ‘business as UNusual’?

Risicocultuurvernieuwing

Risk & Governance helpt bedrijven bij het verandertraject naar een nieuwe, wenselijke risicocultuur. Daarvoor ontwikkelt Risk & Governance een eigen methode, waarmee bedrijven daadwerkelijk de switch kunnen maken en zo ‘finance 4.0’ kunnen initiëren.

Lees meer >>>

De weg naar een nieuwe, gezonde risicocultuur is alleen zinvol als de onderliggende redenen om bij het oude te blijven daadwerkelijk zijn uitgeschakeld. Anders blijft het bij mooie plannen. Voor Risk & Governance moet het verder gaan. De nieuw ontwikkelde cultuur moet ook in alle lagen van de organisatie volledig geïmplementeerd kunnen worden.

De vier fasen:

Weten wat risicocultuur is en wat een gezonde risicocultuur kenmerkt
Meten waar de organisatie staat en de gewenste risicocultuur formuleren
Veranderen naar de gewenste risicocultuur
Bestendigen van het nieuwe niveau

Implementatie Solvency II

Solvency II is het nieuwe Europese framework voor solvabiliteit, dat van elke verzekeraar vraagt verder te kijken dan de rekenmodellen.

Lees meer >>>

Ook de inrichting en besturing van de organisatie en het betrouwbaar en tijdig kunnen rapporteren zijn belangrijke onderdelen van het raamwerk. Bedrijfsstrategie, risicomanagement en kapitaal moeten worden verbonden. Amba Zeggen werkte reeds in alle drie de pilaren van Solvency II, aan de zijde van zowel verzekeraars, als van De Nederlandse Bank. Risk & Governance kijkt bij elk van de Solvency II-trajecten natuurlijk ook naar de factor, die in alle pilaren een hoofdrol speelt: de risicocultuur. What if we started a new risk culture? Solvency II kan heel goed de aanleiding zijn. Morgen is al begonnen.

Risk & Governance biedt

in pilaar 1

Supervisie solvency II, met inzicht in de knelpunten bij implementatie van een robuust riskmanagementsysteem, vanuit de technische én de bestuurlijke kant. Het organiseert bruikbare riskmanagementinformatie, die goed te vertalen is naar de bestuurlijke agenda.

in pilaar 2

Interim management implementatie solvency II, met inzicht in de mogelijkheden om containerbegrippen als validatie, datakwaliteit, use test en modelgovernance praktisch te vertalen naar de behoefte van de organisatie. Solvency hoeft niet een “compliance burden” te zijn en te blijven steken in het papier. Het kan ook de bestaande operationele processen aanzienlijk verbeteren en zo de organisatie een boost voorwaarts geven.

in pilaar 3

Interim management implementatie solvency II, met inzicht in de succesfactoren om een rapportagestraat in te richten, die aantoonbaar betrouwbare informatie oplevert en waarbij de verschillende disciplines en systemen met elkaar communiceren.

Werkt nu aan

Amba Zeggen werkt op dit moment aan:

Een boek over de witte raven van de financiële sector: het kan anders

Wie had dat dit gedacht? Een investmentbank in IJsland verdrievoudigt zijn winst in 2008, dus op het startpunt van de krediet crisis, toen banken omvielen. Hoe dat mogelijk is? Gewoon, deze bank ging niet blind voor investeringen in bedrijven om alleen omzet en kortetermijnwinst te boeken. Deze bank keek vooral ook naar de mensen achter het bedrijf. En terecht zo bleek.

En is dit mogelijk? Een financieel adviseur die zonder bonus of omzettargets werkt? Hij adviseert en verkoopt alleen producten die goed zijn voor zijn klant. En – hij is daarmee commercieel en maatschappelijk zeer succesvol. Ja, het bestaat echt!

Het is tijd voor een overzicht van de witte raven uit de financiële sector. Zij laten zien dat het kan. Je kunt wél een succesvolle bank zonder bonussen zijn. Je kunt winst maken met producten die goed zijn voor je klant. Je kunt gerust hogere buffers aanhouden en tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor beleggers.

Er zijn voorbeelden die bewijzen dat het werkt. Een boek vol.

Nieuwstopics Radio EenVandaag

Amba Zeggen is elke donderdag te beluisteren als financieel-economisch expert op Radio EenVandaag. Het laatste nieuws uit de financiële wereld legt zij begrijpelijk uit. Elke week om 14.40 uur. Tune in!

Reactie op kamerdebat Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector voor radio EenVandaag

De kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector van 23 augustus vorig jaar wordt donderdag 6 februari eindelijk besproken in de Tweede Kamer. Amba Zeggen is gevraagd vrijdag op radio EenVandaag hierop haar reactie te geven in de live uitzending in De Kroon in Amsterdam. Het interview over de kabinetsvisie kwam tussen 14.15 -14.30 uur. Het eerste fragment uit het gesprek ‘Amba Zeggen over toekomstvisie kabinet‘, heeft een eigen link op de site en kunt u rechtstreeks beluisteren.

UvA Collegereeks faculteit Economie en Bedrijfskunde

Als universitair docent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde start Amba Zeggen begin februari een collegereeks voor het vak: Verslaglegging Levenactuariaat. Een deel van de stof gaat over fundamenteel en kritisch inzicht in de verslaglegging van een levensverzekeringsbedrijf, de techniek en de vaardigheden. Daarnaast zal uitgebreid de ethische kant van de verslaglegging aan de orde komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de woekerpolis en de zuiverheid en transparantie in de jaarverslaglegging.

Het Nieuwjaarsinterview met Nout Wellink voor Radio EenVandaag

Amba Zeggen was op 1 januari 2014 om 15.30 uur samen met Nout Wellink te gast bij Radio EenVandaag. Dit gesprek kunt u hier beluisteren.

De doorontwikkeling van de OCAI methode voor risico cultuur

Met Drs. Marcella Bremer MscBA, expert in corporate cultuurverandering en de Nederlandse autoriteit voor de OCAI-methode van Cameron en Quinn, werkt Amba aan de ontwikkeling van de OCAI-methode voor risicocultuur.

Het Paradiso Bankiersexamen met Joris Luyendijk

Als panellid op 15 oktober tijdens Het Paradiso Bankiersexamen met Joris Luyendijk, werkt Amba ook mee aan de programma-inhoud.

UvA collegereeks Master of Science

Als universitair docent Aemas Actuarial Practice Cycle aan de Amsterdam Business School van de UvA geeft Amba Zeggen in september colleges voor APC 5 Solvency II projecten.

Contact

Contactgegevens

Risk & Governance
drs. Amba Zeggen AAG
A
Timorplein 3K 1094 CB Amsterdam