Risk & Governance

Aanbod

Risk & Governance helpt financiële organisaties een nieuwegezonde risicocultuur te starten en te behouden met verschillende projecten:

Risk Type Compass

Met de Risk Type Compass kun je de risicohouding in kaart brengen van personen en teams. De Risk Type Compass (RTC) richt zich op de verschillende wijze van risicoperceptie en risicobeheersing en hoe deze verschillende vormen van risicogedrag de besluitvorming beïnvloeden.

Inzicht in persoonlijke risicodiversiteit werkt ondersteunend in selectie, ontwikkeling en team building programma’s en zorgt ervoor dat een organisatie een gewenst evenwicht bereikt in risicogedrag, passend bij de doelstellingen van de organisatie.

De Risk Type Compass assessment is in het bijzonder relevant voor besluitvormende rollen.

 

In de RTC Brochure kunt u meer informatie vinden over de Riks Type Compass en de toepassingsmogelijkheden.

Risicocultuurvernieuwing

Risk & Governance helpt bedrijven bij het verandertraject naar een nieuwe, wenselijke risicocultuur. Daarvoor ontwikkelt Risk & Governance een eigen methode, waarmee bedrijven daadwerkelijk de switch kunnen maken en zo ‘finance 4.0’ kunnen initiëren.

Lees meer >>>

De weg naar een nieuwe, gezonde risicocultuur is alleen zinvol als de onderliggende redenen om bij het oude te blijven daadwerkelijk zijn uitgeschakeld. Anders blijft het bij mooie plannen. Voor Risk & Governance moet het verder gaan. De nieuw ontwikkelde cultuur moet ook in alle lagen van de organisatie volledig geïmplementeerd kunnen worden.

De vier fasen:

Weten wat risicocultuur is en wat een gezonde risicocultuur kenmerkt
Meten waar de organisatie staat en de gewenste risicocultuur formuleren
Veranderen naar de gewenste risicocultuur
Bestendigen van het nieuwe niveau

Solvency II

Solvency II is het Europese framework voor solvabiliteit, dat van elke verzekeraar vraagt verder te kijken dan de rekenmodellen.

Lees meer >>>

Ook de inrichting en besturing van de organisatie en het betrouwbaar en tijdig kunnen rapporteren zijn belangrijke onderdelen van het raamwerk. Bedrijfsstrategie, risicomanagement en kapitaal moeten worden verbonden. Amba Zeggen werkte reeds in alle drie de pilaren van Solvency II, aan de zijde van zowel verzekeraars, als van De Nederlandse Bank. Risk & Governance kijkt bij elk van de Solvency II-trajecten natuurlijk ook naar de factor, die in alle pilaren een hoofdrol speelt: de risicocultuur.

Risk & Governance biedt

in pilaar 1

Supervisie solvency II, met inzicht in de knelpunten bij het onderhouden en continu verbeteren van het riskmanagementsysteem, vanuit de technische én de bestuurlijke kant. Het organiseren van bruikbare riskmanagementinformatie, die goed te vertalen is naar de bestuurlijke agenda.

in pilaar 2

Interim management solvency II, met inzicht in de mogelijkheden om containerbegrippen als validatie, datakwaliteit, use test en modelgovernance praktisch te vertalen naar de behoefte van de organisatie. Solvency hoeft niet een “compliance burden” te zijn en te blijven steken in het papier. Het kan ook de bestaande operationele processen aanzienlijk verbeteren en zo de organisatie een boost voorwaarts geven.

in pilaar 3

Interim management solvency II, met inzicht in de succesfactoren om een rapportagestraat in te richten, die aantoonbaar betrouwbare informatie oplevert en waarbij de verschillende disciplines en systemen met elkaar communiceren.

Inspirerende speeches

Risk & Governance verzorgt inspirerende speeches over risk culture. Hoe belangrijk is het niet, dat de heikele vragen zo gesteld worden, dat mensen ermee vooruit kunnen?

Lees meer >>>

Cultuurvernieuwing krijgt een kans als mensen ervoor durven én willen gaan. ‘We must challenge the basic underlying assumptions’, is het verhaal, dat met pijnlijk rake metaforen wordt gebracht. Ook op de podia en werkvloeren in het bedrijfsleven wil zij professionals aan het denken zetten over een nieuwe manier van zakendoen in de financiële wereld: hoe doe je ‘business as UNusual’?

Werkt nu aan

Amba Zeggen werkt op dit moment aan:

Een boek over de witte raven van de financiële sector: het kan anders

Wie had dat dit gedacht? Een investmentbank in IJsland verdrievoudigt zijn winst in 2008, dus op het startpunt van de krediet crisis, toen banken omvielen. Hoe dat mogelijk is? Gewoon, deze bank ging niet blind voor investeringen in bedrijven om alleen omzet en kortetermijnwinst te boeken. Deze bank keek vooral ook naar de mensen achter het bedrijf. En terecht zo bleek.

En is dit mogelijk? Een financieel adviseur die zonder bonus of omzettargets werkt? Hij adviseert en verkoopt alleen producten die goed zijn voor zijn klant. En – hij is daarmee commercieel en maatschappelijk zeer succesvol. Ja, het bestaat echt!

Het is tijd voor een overzicht van de witte raven uit de financiële sector. Zij laten zien dat het kan. Je kunt wél een succesvolle bank zonder bonussen zijn. Je kunt winst maken met producten die goed zijn voor je klant. Je kunt gerust hogere buffers aanhouden en tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor beleggers.

Er zijn voorbeelden die bewijzen dat het werkt. Een boek vol.

Nieuwstopics Radio EenVandaag

Amba Zeggen is elke donderdag te beluisteren als financieel-economisch expert op Radio EenVandaag. Het laatste nieuws uit de financiële wereld legt zij begrijpelijk uit. Elke week om 14.40 uur. Tune in!

Reactie op kamerdebat Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector voor radio EenVandaag

De kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector van 23 augustus vorig jaar wordt donderdag 6 februari eindelijk besproken in de Tweede Kamer. Amba Zeggen is gevraagd vrijdag op radio EenVandaag hierop haar reactie te geven in de live uitzending in De Kroon in Amsterdam. Het interview over de kabinetsvisie kwam tussen 14.15 -14.30 uur. Het eerste fragment uit het gesprek ‘Amba Zeggen over toekomstvisie kabinet‘, heeft een eigen link op de site en kunt u rechtstreeks beluisteren.

UvA Collegereeks faculteit Economie en Bedrijfskunde

Als universitair docent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde start Amba Zeggen begin februari een collegereeks voor het vak: Verslaglegging Levenactuariaat. Een deel van de stof gaat over fundamenteel en kritisch inzicht in de verslaglegging van een levensverzekeringsbedrijf, de techniek en de vaardigheden. Daarnaast zal uitgebreid de ethische kant van de verslaglegging aan de orde komen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de woekerpolis en de zuiverheid en transparantie in de jaarverslaglegging.

Het Nieuwjaarsinterview met Nout Wellink voor Radio EenVandaag

Amba Zeggen was op 1 januari 2014 om 15.30 uur samen met Nout Wellink te gast bij Radio EenVandaag. Dit gesprek kunt u hier beluisteren.

De doorontwikkeling van de OCAI methode voor risico cultuur

Met Drs. Marcella Bremer MscBA, expert in corporate cultuurverandering en de Nederlandse autoriteit voor de OCAI-methode van Cameron en Quinn, werkt Amba aan de ontwikkeling van de OCAI-methode voor risicocultuur.

Het Paradiso Bankiersexamen met Joris Luyendijk

Als panellid op 15 oktober tijdens Het Paradiso Bankiersexamen met Joris Luyendijk, werkt Amba ook mee aan de programma-inhoud.

UvA collegereeks Master of Science

Als universitair docent Aemas Actuarial Practice Cycle aan de Amsterdam Business School van de UvA geeft Amba Zeggen in september colleges voor APC 5 Solvency II projecten.

Over Risk & Governance

Risk & Governance is opgericht om risicocultuurvernieuwing te starten vanuit het hart van de financiële sector zelf.

Risk & Governance stimuleert de sector tot cultuurvernieuwing met inspirerende speeches, onderzoekt, ontwikkelt en implementeert een nieuwe risicocultuur en ondersteunt organisaties bij de implementatie van Solvency II.

WHAT IF… we started a new risk culture?

 

Hoe?

Door de overtuigingen achter het gangbare gedrag zichtbaar te maken, te wegen en te veranderen. Een nieuwe risicocultuur starten vraagt om het nieuwe leiderschap en de organisatie van een gezond intern tegenwicht. Het vraagt om de actie, die volgt op goede voornemens en het eist dat winst zijn troon gaat delen met de nieuwe bepalende factoren.

Waarom?

De status quo van gangbaar gedrag in de financiële sector is na de financiële crisis nog maar weinig veranderd. De overtuigingen omtrent goed en effectief leiderschap zijn – tegen alle kritiek in, feitelijk nog steeds hetzelfde. Nieuwe regelgeving, reddingen via noodfondsen, noch het afleggen van een eed maken blijvend indruk op de heersende cultuur. Het wordt tijd om oude gedragspatronen te doorbreken.

Waarom risicocultuur?

De core business van de financiële sector draait om risico. Of het nu gaat om het verkopen van risico, het beschermen ertegen, het verhuren, het afdekken, het opknippen of het nemen ervan. Precies hier ging het mis: te hoge risico’s werden de norm, alarmfases werden genegeerd. Om een robuuste, gezonde financiële sector te realiseren, zijn risicobeoordeling en risicomanagement cruciaal. De risicocultuur is bepalend voor de wijze waarop dit gebeurt. Het is dus van belang de risicocultuur te duiden, te ontrafelen en te vernieuwen. Dat doet Risk & Governance met inhoudelijke inside kennis van ‘the business’ en combineert dat met uitgebreide kennis en ervaring met vernieuwingstrajecten van organisatiecultuur .

Wie?

Eigenaar Drs. Amba Zeggen AAG richtte Risk & Governance in juni 2011 op. Zij geeft persoonlijk leiding aan de diensten, die zij alleen, of met een zorgvuldig samengesteld team uitvoert. Vaste partner voor grote cultuurvernieuwingstrajecten is Drs. Marcella Bremer MscBA. Zij is expert in corporate cultuurverandering en de Nederlandse autoriteit voor de OCAI-methode van Cameron en Quinn.

Methode

Hoe realiseer je vernieuwing van de risicocultuur? Daarvoor bestaat geen eenvoudig recept.
Risk & Governance spitst wetenschappelijke methoden voor algemene cultuurverandering toe op risicocultuur in de financiële sector en werkt met een nieuwe, eigen aanpak.

Risk & Governance gaat met bedrijven vier fasen door voor de vernieuwing van de risicocultuur en stuurt daarbij op cruciale factoren voor succesvolle vernieuwing.

De vier fasen:

1.  Weten wat risicocultuur is en wat een gezonde risicocultuur kenmerkt
2.  Meten waar de organisatie staat en de gewenste risicocultuur formuleren
3. Veranderen naar de gewenste risicocultuur
4. Bestendigen van het nieuwe niveau

De cruciale succesfactoren:

 

chart

Succesfactor 1 Walk the talk

Maak gedragscodes en beloftes niet loos. Koppel hele concrete acties aan de goede principes en voer ze ook uit. Laat zien welke gedragsverandering is gerealiseerd en beloon die. Zo komt er wél beweging in de risicocultuur.

Succesfactor 2 Challenge the assumptions

Autoriteit in corporate culture, MIT Professor Edgar Schein zegt het: The shared basic underlying assumptions are the essence of culture. Dus moeten wij de vraag stellen: Welke gedachte regeert ons onbewust? Die overtuigingen, die achter ons risicogedrag schuilgaan, moeten op tafel komen en open bediscussieerd worden, willen wij in staat zijn onze risicocultuur te vernieuwen.

Succesfactor 3 Use the new numbers

Op de vraag: ‘Is this place built to take anything?’ Is vandaag de gedragscomponent minstens even relevant als de winstcijfers. Naast de euro’s moeten wij ook de Key Governance Indicators meten en rapporteren. Die geven aan óf en in welke mate wij de eigen gedragscodes daadwerkelijk naleven. Een bedrijf dat goed scoort is bestuurbaar. Een bedrijf dat de KGI’s niet bijhoudt vaart blind tussen de waarschuwingsborden. Winst moet zijn troon delen met nieuwe bepalende, harde cijfers voor gedrag en risicocultuur: the new numbers.

Succesfactor 4 Get real feedback

Wie houdt ons scherp als het over risico’s gaat? Wie challenged, wie houdt ons een spiegel voor? En hoe behandelen we diegene? Challenging partners moeten appropriate standing in de organisatie hebben om hun kritiek te kunnen uiten. Op weg naar een nieuwe risicocultuur is het nodig die kostbare onafhankelijke blik zorgvuldig te organiseren.

Succesfactor 5 Lead by example

Tot slot is de daadwerkelijke verandering alleen mogelijk als de top van een organisatie de verandering voorstaat en demonstreert: goed voorbeeld doet goed volgen. Als de top niet het gewenste nieuwe gedrag laat zien, gebeurt er niet wat in de plannen is uitgedacht. Actions speak louder than words, dus ‘Walk the talk’ is zeker voor leiders het krachtigste sturingsinstrument: use it!