Blog
Kies rubriek
  • Alle
  • actueel
  • kijk/lees-tips
  • Risk & Governance
What if

Solvency II en Basel III echt bijdroegen aan financiële stabiliteit?

Dragen de nieuwe solvabiliteitsregels als Solvency II en Basel II echt bij aan financiële stabiliteit? Nee, niet zonder meer. Het zijn goede sets solvabiliteitsregels en principes op papier. En papier is in onze branche helaas te geduldig. Neem het jaarverslag van Lehman Brothers 2007: het risicomanagement was op papier volledig onder controle, precies volgens het boekje! Zo heeft de kredietcrisis pijnlijk die andere bepalende factor voor financiële stabiliteit blootgelegd: de bedrijfscultuur.

En de vraag rijst: is bedrijfscultuur te sturen? Ik sluit me aan bij Hector Sants, de Chief Executive van de FSA, die daarover zei: ‘a box-ticking approach to regulating culture will not work. The regulator must focus on the actions a firm takes and whether the board has a compelling story to tell about how it ensures, it has the right culture.’ Gedrag telt het zwaarst en de manier waarop wij goed gedrag zekerstellen in onze financiële organisaties.

Gelukkig stellen de nieuwe solvabiliteitsregels ook eisen aan de inrichting van het besturingssysteem van de onderneming. En uiteraard is het van belang dat de financiële sector en de toezichthouders deze set stevige regels hebben. Kortom, Solvency II en Basel III kunnen een goed begin zijn, maar pas als we onze bedrijfscultuur zo sturen, dat wij ons ook volgens het boekje gedragen, pas dan komt financiële stabiliteit in zicht, eerder niet.

Amba Zeggen, Risk & Governance