Blog
Kies rubriek
  • Alle
  • actueel
  • kijk/lees-tips
  • Risk & Governance
What if

de beste finance professionals het reddingsplan voor hypotheekklanten in nood maken? Maandag de oplossing graag!

Hoe kan het dat we het snel groeiende probleem van hypotheekklanten met betalingsachterstand nog steeds niet getackeld hebben in Nederland? Waar is het reddingsplan van de hypotheekanbieders, nu zoveel hypotheekklanten in nood zijn? Beelden van Wouter Bos en een weekend keihard werken schieten uit de herinnering naar boven: zo werden banken en verzekeraars gered. Dan kunnen banken en verzekeraars dat natuurlijk ook voor hun klanten…

Volgens het BKR zijn er 100.000 huishoudens met een betalingsachterstand van vier maanden of meer. En dat aantal groeit. 1,4 miljoen huizen staan ‘onder water’. Die mensen hebben een goed financieel advies nodig en wel snel en gratis. Nu ligt dat laatste sinds 1 januari 2013 moeilijk, omdat banken geen provisie meer mogen betalen aan het intermediair voor onafhankelijk advies. Het kan de klant dus zomaar duizend euro kosten of meer, niet handig in deze noodsituatie. Daarom kwam Jeroen Dijsselbloem met een wetsvoorstel, dat het omzeilen van het provisieverbod in dit geval mogelijk maakt. Alleen is deze wetswijziging pas van kracht op 1 januari 2015. Naast de juridische hobbel die dus ‘gisteren’ genomen dient te worden en niet pas 1 januari 2015, zijn er nog een andere obstakels op het pad naar een effectief reddingsplan voor de hypotheekklant met betalingsproblemen, of die zich in de gevarenzone begeeft. Die obstakels zijn de banken, verzekeraars en het intermediair.

De partijen die met een oplossing moeten komen; de hypotheekaanbieders en het onafhankelijk intermediair liggen met elkaar in de clinch. Er is wantrouwen over en weer of men wel eerlijk met de omzeiling van het provisieverbod om gaat en er is discussie over wie de kosten van het reddend advies moet betalen. Kortom in plaats van te werken aan een plan om het probleem op te lossen en Jeroen Dijselbloem te helpen met het vervroegd invoeren van nieuwe wetgeving, staan de finance professionals aan de walkant te bekvechten wie de hypotheekklant uit het water moet halen. Ondertussen is de klant aan het verdrinken.

Als Wouter Bos en consorten tijdens de kredietcrisis dezelfde traagheid, ongecoördineerdheid en visieloosheid tentoon hadden gespreid, net zo ruziezoekend en moddergooiend te werk waren gegaan en net zo moeilijk hadden gedaan over landsmiljarden als de financiële spelers nu… Ze waren met pek en veren het land uit gejaagd.

Er zijn huishoudens die nog net niet in de problemen zijn: wij kunnen erger voorkomen. Dus ik roep ‘finance finest’ op: steek nu heel snel de koppen bij elkaar en ga het reddingsplan voor je hypotheekklanten in nood maken. Laat even een staaltje finance van de bovenste plank zien en neem je zorgplicht serieus: heb voor maandagochtend de allerbeste oplossing voor je klanten.

By the way: er is ook nog een bonus te verdienen! Merel van Vroonhoven, de nieuwe bestuursvoorzitter AFM, stelde het deze week als hamvraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vertrouwen hersteld wordt? En hoe kunnen we dat proces versnellen?’ Dit is nu een levensgrote kans het consumentenvertrouwen snel terug te verdienen. De positieve spin off, als onbetaalbare bonus bij de soepele reddingsoperatie…

Luister ook mijn radio rubriek over hypotheekklanten in nood terug op Radio EenVandaag.